Leszek Makowski

Efektem naszej pracy jest przyjazna dla użytkownika strona przedstawiająca bliżej markę osobistą Pana Leszka Makowskiego. W oparciu o nowo stworzoną identyfikacje wizualną i logotyp.

  • Przygotowanie autorskiego projektu graficznego
  • Wdrożenie i optymalizacja strony w oparciu o CMS